هزینه خرید و نصب و استفاده از مخازن نگهداری مواد شیمیایی گاهی بخشی کوچک از سرمایه مورد نیاز اجرای یک طرح چند میلیارد تومانی است. اما اگر مخازن دچار مشکل شوند ممکن است کل طرح از کار بیافتد. در این حالت مخازن نامناسب مواد شیمیایی نه تنها به هزینه های تعمیر و نگهداری می افزایند بلکه سلامت کارکنان را نیز در معرض خطرات جدی قرار می دهند.
انتخاب درست مخزن نگهداری مواد شیمیایی شاید اندکی بر هزینه های شما در بدو امر بیافزاید اما ارمغان آن کارکرد منظم و درست طرح و آرامش خیال مجریان و کارکنان آن است.
پس برای اطمینان از درستی کار مطمین شوید که مراحلزیر را اجرا خواهید کرد:
        1.مخزن مناسب:
مطمئن شوید که مخزنی که انتخاب می کنید، متناسب با نوع ماده شیمیایی آماده شده است. گاهی برای صرفه جویی در هزینه ها، متاسفانه از مخازن آب برای نگهداری مواد شیمیایی استفاده می شود که عواقب آن را قبلا بر شمردیم. مضاف بر این برای مواد شیمیایی متفاوت می توان از ضخامت ها و انواع مختلف پلیمر بهره برد به طوری که احتمال شکست مخزن و تعویض آن را در کوتاه مدت، مرتفع نمود.
         2. روش نصب مناسب:
در هر صورت به دلایل مختلف از جمله افزایش ظرفیت طرح، تعویض نوع ماده شیمیایی و یا گذشت سال ها و خرابی مخزن، نیاز به تغییر مخزن احساس گردید. محل نصب مخازن باید به گونه ای باشد که به تعمیرکاران امکان تعویض و تعمیر داده شود. مثلا پس از نصب مخزن در صورتی که پیرامون آن سازه ای نصب می شود می باید همیشه اجازه حرکت و تعویض مخزن را از لحاظ ابعادی به مجری بدهد. شاید بتوان مخزن آسیب دیده را قطعه قطعه کرد از محل بیرون برد اما نصب مخزن جدید نیازمند تخریب بخشی از سازه و هزینه های گزاف است.
3. تامین کننده مناسب:
     اطمینان حاصل کنید که تامین کننده به درستی از خواسته شما و نوع ماده شیمیایی و شرایط نصب در محل اجرای طرح مطلع شده و نقشه های فنی را در اختیار شما قرار می دهد و همچنین قادر به تامین و نصب درست اتصالات مناسب مواد شیمیایی بر روی مخازن باشد.