شرایط گارانتی : و خدمات پس از فروش

شرایط گارانتی:

  • از پرت کردن مخزن جدا بپرهیزید.
  • از برخورد اجسام تیز با مخزن اجتناب کنید.
  • از مخزن برای حمل مایعات با خودرو استفاده نکنید.
  • از قرار دادن جسم سنگین روی مخزن خودداری کنید.
  • از قرار دادن جسم خارجی زیر مخزن اجتناب کنید.
  • از نصب مخزن در سطح شیب دار بپرهیزید.
  • سطح زیرین مخزن باید کاملا صاف، مستحکم و تراز باشد.
  • مخازن، قابل استفاده در شرایط تحت فشار نیستند.
  • برای نگهداری مواد شیمیای حتما با کارشناسان شرکت مشورت کنید.

مجتمع آژینه طبرستان در پی ایجاد طرح توسعه به جهت رضایتمندی مشتریان، اقدام به تأسیس و راه اندازی فاز دوم کارخانه در مساحت وسیعتر و با ظرفیت و تنوع تولید بسیار بالا نموده است که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

توانمندی و ارزش ها: همواره در تلاش برای جلب رضایت مشتریان خود به دنبال نوآوری و بکار گیری از فناوری های جدید توجه بخصوص به همکاری و تعامل مثبت با همکاران ، مشتریان و جامعه قابلیت تولید محصولات پلی اتیلن به صورت کاملا سفارشی

قابلیت تولید محصولات پلی اتیلن را به صورت سفارشی دارد و همین مسئله باعث تعامل با مشتری و تلاش در جلب رضایت و تأمین نظرات آنها شده است.