توانمندی و ارزش ها: همواره در تلاش برای جلب رضایت مشتریان خود به دنبال نوآوری و بکار گیری از فناوری های جدید توجه بخصوص به همکاری و تعامل مثبت با همکاران ، مشتریان و جامعه قابلیت تولید محصولات پلی اتیلن به صورت کاملا سفارشی

دارای قابلیت بازیافت بالا، که این امر بعنوان یک روش پایدار برای حفظ محیط زیست و کاهش تولی پسماند محسوب می گردد